Σε ηλεκτρονική μορφή μόνο πλέον οι συνδρομές σε Elsevier και ACS

Σε ηλεκτρονική μορφή μόνο πλέον οι συνδρομές σε Elsevier και ACS

Πληροφορούμε τους χρήστες του HEAL-Link ότι μετά την υπογραφή των νέων συμφωνιών με Elsevier και ACS για πρόσβαση στα περιοδικά τους σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, οι έντυπες συνδρομές για τους παραπάνω εκδότες δεν αποστέλλονται στα Ιδρύματα-μέλη του HEAL-Link.

Share