Πρόσβαση στα περιοδικά του Wilson

Πρόσβαση στα περιοδικά του Wilson

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την πρόσφατη αγορά του Wilson από την EBSCO, τα μέλη του Συνδέσμου θα έχουν πρόσβαση στα περιοδικά της βάσης Wilson OmniFile Select Full Text μέσω της πλατφόρμας της EBSCO.

Προς το παρόν τα URLs των περιοδικών του Wilson στον αλφαβητικό κατάλογο των Ηλεκτρονικών Πηγών του HEAL-Link δε λειτουργούν. Βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία αντικατάστασης τους. Πρόκειται όμως για μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Προς το παρόν πρόσβαση μπορείτε να έχετε χρησιμοποιώντας το http://search.ebscohost.com και επιλέγοντας τη βάση OmniFile Full Text Select (H.W. Wilson).

Share