Προσθήκη νέων τίτλων του HighWire Press

Προσθήκη νέων τίτλων του HighWire Press

Από σήμερα είναι διαθέσιμοι στους χρήστες της HEAL-Link, 150 περίπου νέοι τίτλοι Open Access περιοδικών που διατίθενται από το HighWire Press. Οι τίτλοι αυτοί έχουν ευρετηριαστεί και μπορούν να προσπελαστούν και από τη Θεματική Αναζήτηση και από τον Αλφαβητικό Κατάλογο της ιστοσελίδας της HEAL-Link. To HighWire Press αποτελεί τμήμα του Stanford University Libraries και φιλοξενεί εναν μεγάλο αριθμό άρθρων ανοιχτής πρόσβασης (πάνω απο 800,000 άρθρα).

Share