Προβλήματα πρόσβασης στον Kluwer

Προβλήματα πρόσβασης στον Kluwer

Πληροφορούμε τους χρήστες του HEAL-Link ότι υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Kluwer. Η αιτία των προβλημάτων εντοπίζεται στη μεταφορά των Υπηρεσιών του εν λόγω εκδότη σε νέα πλατφόρμα στην οποία όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η τεχνική υποστήριξη του Kluwer έχει ενημερωθεί και πολύ σύντομα θα έχει διορθωθεί το πρόβλημα. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του HEAL-Link.

Share