Λύθηκαν τα προβλήματα πρόσβασης στον Blackwell

Λύθηκαν τα προβλήματα πρόσβασης στον Blackwell

Πληροφορούμε τα μέλη του HEAL-Link πως λύθηκαν τα προβλήματα πρόσβασης στον Blackwell. Όλοι οι τίτλοι στους οποίους το HEAL-Link είχε πρόσβαση μέχρι πρότινος είναι και πάλι διαθέσιμοι. Σε περίπτωση που κάποιο Ίδρυμα – Μέλος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα πρόσβασης, παρακαλείται ο υπεύθυνος του εν λόγω Ιδρύματος για τα θέματα σχετικά με το HEAL-Link να επικοινωνήσει με την κα Φλώρου (florou@physics.auth.gr) ή με τον κο. Χατζησταύρου (vhatz@auth.gr).

Share