Ιστοσελίδα σχετικά με Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ιστοσελίδα σχετικά με Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το HEAL-Link φιλοξενεί στο δικτυακό του τόπο ιστοσελίδα με θέματα & πρωτοβουλίες σχετικά με ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με Βιβλιοθήκες: https://legal.heal-link.gr/

Share