Επικοινωνήστε μαζί μας

[wpforms id=”319034″]

Γραφείο HEAL-Link

Διεύθυνση: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Μακεδονία, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30.2310.997926

Email: support@heal-link.gr

Υποδομή ΑΑΙ: aai@heal-link.gr


Υποστήριξη υπηρεσιών

Αναλυτική λίστα των υπηρεσιών υποστήριξης του ΣΕΑΒ