Ενημέρωση για τις διαδικασίες αποπληρωμής των εκδοτών των ετών 2013-2014

Ενημέρωση για τις διαδικασίες αποπληρωμής των εκδοτών των ετών 2013-2014

Σας ενημερώνουμε ότι, ενώ η αποπληρωμή των εκδοτών για τις ηλεκτρονικές συνδρομές του 2013 μέσω της εταιρείας Swets ήταν προγραμματιμένη να ολοκληρωθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πληρωμής των συνδρομών του 2014, η εταιρεία Swets με την οποία πολλές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και ο HEAL-Link συνεργάζονταν για δεκαετίες, πτώχευσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2014.

Στην παρούσα φάση γίνονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ακύρωση του συμβολαίου με τον SWETS και την αποπληρωμή των εκδοτών απευθείας από τον HEAL-Link, διαδικασίες που συνεπάγονται ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στην διευθέτηση των οικονομικών μας υποχρεώσεων προς τους εκδότες και ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ κάποιων εκδοτών.

Share