Διοικητικό Συμβούλιο

Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 έλαβαν χώρα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΑΒ για την τριετία 2023-2025. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, το νέο ΔΣ αποτελούν οι 7 εκλεγέντες που συγκέντρωσαν και τις περισσότερες ψήφους. Κατά την 1η Συνεδρίαση του νέου ΔΣ, η οποία έλαβε χώρα την 9η Ιανουαρίου 2023 μέσω zoom, οι 7 εκλεγέντες όρισαν:

Πρόεδρος:          Αγγελακέρης Μαυροειδής(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Αντιπρόεδρος:  Κλαψόπουλος Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Μέλη:

  • Κακάλη Κωνσταντία (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
  • Κουκουράκης Μανόλης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
  • Κουρή Σταυρούλα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)
  • Χατζηνικολάου Μαρία  (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
  • Παπαϊωάννου Αριστούλα (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)