Διοικητικό Συμβούλιο

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 έλαβαν χώρα στην Αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την τριετία 2019-2022. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, το νέο Δ.Σ. αποτελούν οι 7 εκλεγέντες, που συγκέντρωσαν και τις περισσότερες ψήφους. Κατά την 1η Συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., η οποία έλαβε χώρα στις 1/7/2019 μέσω skype, οι 7 εκλεγέντες όρισαν ομόφωνα:

Πρόεδρος: Ιωαννίδου Θεοδώρα (Α.Π.Θ) (ioannidou@seab.gr)
Αντιπρόεδρος: Κλαψόπουλος Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Μέλη:

  • Τσάκωνας Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πατρών)
  • Νταουντάκη Μαρία (Πολυτεχνείο Κρήτης)
  • Κακάλη Κωνσταντία (Πάντειο Πανεπιστήμιο)
  • Χατζηνικολάου Μαρία (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο)
  • Καραφυλλίδης Ιωάννης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)