Γραφεία Υποστήριξης Οργανισμών Προέλευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Support Contact: AUTH IT Center Helpdesk,  +30-2310999000

Technical Contact: AUTH IT Center AAI Administrators,  +30-2310999000

Other Contact: Computer Emergency Response Team,  +30-2310999000


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Technical Contact: National Technical University of Athens,  +30-210-772-1861

Support Contact: NOC Helpdesk ,  +30-210-772-1861

Administrative Contact: Ourania Lambrou 


Πολυτεχνείο Κρήτης

Technical Contact: Vasilis Papadakis,  +30-28210-37512

Support Contact: Technical University of Crete Support,  +30-28210-37512


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Technical Contact: Nikos Asimos,  +302421074686