Γραφεία Υποστήριξης Οργανισμών Προέλευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Technical Contact: AUTH IT Center AAI Administrators,  +30-2310999000

Support Contact: AUTH IT Center Helpdesk,  +30-2310999000

Other Contact: Computer Emergency Response Team ,  +30-2310999000


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Technical Contact: Charalampos Koutsouris

Support Contact: Ariadne-t NOC ,  +30-210-650-3125


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Technical Contact: National Technical University of Athens,  +30-210-772-1861

Support Contact: NOC Helpdesk ,  +30-210-772-1861

Administrative Contact: Ourania Lambrou 

Other Contact: NTUA Security Response Team 


Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Technical Contact: Greek Research and Technology Network,  800-11-47638

Support Contact: Ionian University,  +30-2661087669


Πολυτεχνείο Κρήτης

Technical Contact: Vasilis Papadakis,  +30-28210-37512

Support Contact: Technical University of Crete Support,  +30-28210-37512


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Technical Contact: Panagiotis Thanopoulos,  +30 210 7273 503 (1503)

Support Contact: Panagiotis Thanopoulos,  +30 210 7273 503 (1503)


Other Contact: Security Response Team 

Administrative Contact: OpenAthens Service Desk 

Technical Contact: OpenAthens Service Desk 

Support Contact: OpenAthens Service Desk 


HEAL-Link - Identity Provider (IDP)

Technical Contact: HEAL-Link

Support Contact: HEAL-Link