Αλλαγές στη διευθυνσιοδότηση του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ

Αλλαγές στη διευθυνσιοδότηση του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ

Από τις 16 Φεβρουαρίου έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στη διευθυνσιοδότηση του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ (IP διευθύνσεις).

Όσον αφορά την πρόσβαση στους εκδοτικούς οίκους του HEAL-Link που υποστηρίζεται η δυνατότητα σύνδεσης με τον ιδρυματικό λογαριασμό των χρηστών μέσω του HEAL-Link Federation:

  • Elsevier (Sciencedirect & SCOPUS)
  • Springer
  • Project Muse

η πρόσβαση μέσω των διευθύνσεων IP δεν θα είναι διαθέσιμη για το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ και θα απαιτείται η σύνδεση των χρηστών μέσω ιδρυματικού λογαριασμού.

Στους υπόλοιπους εκδοτικούς οίκους η πρόσβαση μέσω IP διευθύνσεων μέσω του πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ αποκαθίσταται σταδιακά και έχει ενεργοποιηθεί στους περισσότερους.

Σε όποιον εκδοτικό οίκο παρουσιαστεί πρόβλημα πρόσβασης καλούνται οι χρήστες, μέχρις ότου αυτό λυθεί, να χρησιμοποιήσουν τους εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης που προσφέρει το ίδρυμά τους (π.χ. πρόσβαση μέσω VPN).

Σε όποιον εκδοτικό οίκο στο μέλλον ενεργοποιηθεί η δυνατότητα σύνδεσης με τον ιδρυματικό λογαριασμό των χρηστών μέσω του HEAL-Link Federation, η πρόσβαση μέσω IP διευθύνσεων θα απενεργοποιείται ως μή απαραίτητη.

Share