Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету: Серія: Економічні науки

354887