Πανεπιστήμιο Πατρών (απορρόφηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)