Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (απορρόφηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, απορρόφηση τμήματος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας)