Χρειάζεται η Υποδομή ΑΑΙ να αποθηκεύει cookies στο πρόγραμμα περιήγησης μου;

Ναι, η Υποδομή ΑΑΙ χρειάζεται να αποθηκεύει cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, τα οποία δεν περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Μόνο με τη χρήση των cookies είναι δυνατόν να διατηρηθεί η κατάσταση πιστοποίησης του χρήστη.