Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω ιδρυματικό (AAI) λογαριασμό;

Στην περίπτωση που δεν έχετε ιδρυματικό λογοαριασμό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ίδρυμά σας.