Τι είναι η υπηρεσία MyHEAL-Link;

Η υπηρεσία MyHEAL-Link είναι μία υπηρεσία εξατομίκευσης, με την οποία ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το εξατομικευμένο περιβάλλον του επιλέγοντας περιοδικά που τον ενδιαφέρουν είτε μέσω του αλφαβητικού καταλόγου, είτε μέσω των θεμάτων. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης από το σύστημα κάθε φορά που η συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών εμπλουτίζεται με ένα νέο περιοδικό που χαρακτηρίζεται από τα επιλεγμένα θέματα.