Τι είναι η Ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEAL-Link;

Πρόκειται για μηχανή αναζήτησης που πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση στα ηλεκτρονικά περιοδικά (σε επίπεδο άρθρου) και στα ηλεκτρονικά βιβλία (σε επίπεδο τίτλου) που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης μέσω πολλαπλών φίλτρων μεταδεδομένων.