Τί πρέπει να γνωρίζω σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων για την υποδομή ΑΑΙ;

Χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό για πρόσβαση στις συνδρομές του HEAL-Link προστατεύεται πλήρως η ιδιωτικότητα και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε κάνεναν εκδότη/πάροχο.

Πηγαίνετε στις Υπηρεσίες –> Υποδομή AAI –> Υποστήριξη / Λήψεις και στην καρτέλα “Έγγραφα” μπορείτε να βρείτε το έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές & Προδιαγραφές Ιδιοχαρακτηριστικών, το οποίο περιγράφει ποια δεδομένα μεταφέρονται στους εκδότες / παρόχους.