Πως έγινε η θεματική ευρετηρίαση των ηλεκτρονικών περιοδικών;

Για τη θεματική ευρετηρίαση των ηλεκτρονικών περιοδικών χρησιμοποιήθηκαν διάφορες διεθνείς βάσεις δεδομένων καθώς και το εργαλείο της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου Classification Web (Library of Congress Classification και Library of Congress Subject Headings).