Που θα πρέπει να απευθυνθώ για να πληροφορηθώ τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού υλικού που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link;

Στο μενού “Βιβλιοθηκονόμοι”, επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού υλικού που περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link. (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι το αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).