Ποιους τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών ή ηλεκτρονικών βιβλίων περιλαμβάνουν οι συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link με τους διάφορους εκδότες/διαθέτες;

Στο μενού “Βιβλιοθηκονόμοι”, επιλέγοντας το υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” θα βρείτε τις λίστες των ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο HEAL-Link (Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι πρόσβαση στο υπομενού “Σχετικά με τις συνδρομές” έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των Ιδρυμάτων/μελών του Συνδέσμου και ότι αυτό το υπομενού είναι διαθέσιμο μονάχα στην ελληνική έκδοση του HEAL-Link portal).