Μπορώ να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link από το σπίτι μου;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω:

Για να πληροφορηθείτε αν το Ίδρυμα σας υποστηρίζει ή όχι αυτές τις τεχνολογίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ίδρυμα σας.