Μπορεί οποιοσδήποτε να συνδεθεί στις προστατευμένες σελίδες για τους υπευθύνους των μελών του HEAL-Link;

Όχι. Πρόσβαση στις προστατευμένες σελίδες έχουν μονάχα οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας των μελών του HEAL-Link, ένας για κάθε Ίδρυμα/Μέλος.