Είμαι ο υπεύθυνος επικοινωνίας στο HEAL-Link για το Ίδρυμά μου. Που θα πρέπει να απευθυνθώ για να αποκτήσω πρόσβαση στις προστατευμένες σελίδες για τους υπευθύνους των μελών του HEAL-Link;

Για να συνδεθείτε στις προστατευμένες σελίδες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία MyHEAL-Link. Συγκεκριμένα, αφού δημιουργήσετε λογαριασμό στο MyHEAL-Link, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να ενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σας στο email που έχετε δηλώσει στο MyHEAL-Link και το οποίο θα πρέπει να είναι από το ίδρυμα σας.