Δημιουργώντας λογαριασμό στο MyHEAL-Link θα έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που διατίθενται μέσω της διαδικτυακής πύλης του HEAL-Link;

Όχι. Η υπηρεσία MyHEAL-Link είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης που δεν εμπλέκεται στη διαδικασία ελέγχου πρόσβασης.