Υποστήριξη ΣΕΑΒ

Στοιχεία επικοινωνίας προσωπικού για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Επιστημονικών Ηλεκτρονικών Πηγών

Υπηρεσία Υπεύθυνος Τηλέφωνο Email
Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Πηγές Λία Ολλανδέζου +30-2310997926 liollan@heal-link.gr
Πόπη Φλώρου +30-2310998210 florou@heal-link.gr
Δικτυακή Πύλη HEAL-Link Ζήσης Σημαιοφορίδης +30-2310998210 zsimaiof@heal-link.gr
Λία Ολλανδέζου +30-2310997926 liollan@heal-link.gr
Πόπη Φλώρου +30-2310998210 florou@heal-link.gr
Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link Λία Ολλανδέζου +30-2310997926 liollan@heal-link.gr
Υπηρεσία Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Πηγών του Σ.Ε.Α.Β. (HEAL-Link ERMS – Electronic Resources Management System) Πόπη Φλώρου +30-2310998210 florou@heal-link.gr
Ζήσης Σημαιοφορίδης +30-2310998210 zsimaiof@heal-link.gr
Υπηρεσία Καταγραφής του Ψηφιακού Περιεχομένου του HEAL-LINK
Ζήσης Σημαιοφορίδης +30-2310998210 zsimaiof@heal-link.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Καταλόγων και Ευρετηρίων

Υπηρεσία Υπεύθυνος Τηλέφωνο Email
Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ειδικών Βιβλιοθηκών/Σ.Κ.Ε.Α.Β. Απόστολος Παλαιός +30-2107721513 appalaios@seab.gr
Σύστημα Διαδανεισμού Βιβλίων ( μόνο HelpDesk ) Σταυρούλα Χριστάκη +30-2107724484 vchristaki@seab.gr
Κεντρική Υποδομή για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS) Απόστολος Παλαιός +30-2107723207 appalaios@seab.gr
Ελένη Παπαδάτου +30-2107722130 papadatoueleni@seab.gr
Γιώργος Βεράνης +30-2310994173 gveranis@seab.gr
Δημήτριος Σπανός +30210-7724726 dspanos@seab.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για την υποστήριξη των Αποθετηρίων και των Ψηφιακών Βάσεων

Υπηρεσία Υπεύθυνος Τηλέφωνο Email
Διάθεση Λογισμικού HEAL-DSPACE — ως Υπηρεσίας (Software As a Service) http://helpdesk.seab.gr
Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Καταθετηρίων http://helpdesk.seab.gr
Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (AMELib) Ειρήνη Δαφέρμου  +30210-9201396 eirinidafermou@seab.gr
Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής http://helpdesk.seab.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για την υποστήριξη των Εκδοτικών Υπηρεσιών

Υπηρεσία Υπεύθυνος Τηλέφωνο Email
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Σταυρούλα Χριστάκη +30-2107724484 vchristaki@seab.gr
Περιοδικό Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – HEALJournal Ματίνα Κουτσιλέου +30-2107724488 matinakoutsileou@seab.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Διασφάλισης Ποιότητας

Υπηρεσία Υπεύθυνος Τηλέφωνο Email
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας για τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (ΜΟΔΙΠΑΒ) Βασίλειος Πολυχρονόπουλος +30-2651005953 vpolyhro@seab.gr
Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι . Απόστολος Παλαιός +30-2107721513 appalaios@seab.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ενημέρωσης & Επιμόρφωσης

Υπηρεσία Υπεύθυνος Τηλέφωνο Email
Υπηρεσία Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου

Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες Πληροφοριακής Παιδείας

Ελένη Παπαδάτου +30-2107722130 papadatoueleni@seab.gr
Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες Πληροφοριακής Παιδείας Απόστολος Παλαιός +30-2107721513 appalaios@seab.gr
Ηλεκτρονικά Μαθήματα για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β. Ελένη Παπαδάτου +30-2107722130 papadatoueleni@seab.gr
Νομική Συμβουλευτική για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Heal-Legal) Λία Ολλανδέζου +30-2310997926 liollan@heal-link.gr

Στοιχεία επικοινωνίας με Διοίκηση και Οικονομικές Υπηρεσίες

Υπηρεσία Υπεύθυνος Τηλέφωνο Email
Οικονομικές Υπηρεσίες Ηλιάνα Αρακά +30 2310 995352 araka@heal-link.gr