Σχετικά με την διακοπή του Scopus την 1η Απριλίου

Σχετικά με την διακοπή του Scopus την 1η Απριλίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο HEAL-Link βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον εκδοτικό οίκο Elsevier για την ανανέωση των Scopus και ScienceDirect για την τριετία 2010-2012. Ο Elsevier δεσμεύτηκε στην διατήρηση της πρόσβασης κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε σημερινή επικοινωνία με εκπρόσωπο του Elsevier η διακοπή του Scopus την 1η Απριλίου έγινε κατά λάθος, αυτόματα, και η πρόσβαση θα επανέλθει μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Share