Συμφωνίας πρόσβασης στο RDA Toolkit μέσω ΕΒΕ

Συμφωνίας πρόσβασης στο RDA Toolkit μέσω ΕΒΕ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης της ΕΒΕ κατά την ΓΣ του ΣΕΑΒ στις 16/12/2020 και της μετέπειτα επικοινωνίας με την επιτροπή ηλεκτρονικών πηγών σχετικά με την πρωτοβουλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος να αναλάβει το κόστος συμφωνίας πρόσβασης στο RDA Toolkit, σας ενημερώνουμε ότι η ΕΒΕ έχει εξασφαλίσει τα εξής:
1. Πρόσβαση στο RDA toolkit για 80 ταυτόχρονους χρήστες-καταλογογράφους και 150 ταυτόχρονους χρήστες-φοιτητές στα Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας της χώρας για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 3 έτη
2. Αντίτυπα των 2 εκδόσεων σχετικών με το RDA για τις 22 βιβλιοθήκες που δήλωσαν ενδιαφέρον
3. Δωρεάν συμμετοχή στα RDA Lab Series (https://www.rdatoolkit.org/node/240) για όλους τους βιβλιοθηκονόμους τα ιδρύματα των οποίων είναι μέλη του ΣΕΑΒ. Το κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΒΕ

Η ΕΒΕ με την συμφωνία αυτή ενισχύει ουσιαστικά τις προσπάθειες των βιβλιοθηκονόμων για την εφαρμογή του RDA με την συνδρομή στο RDA toolkit. Επενδύει στο μέλλον του επαγγέλματος με την εξασφάλιση πρόσβασης ειδικά στους φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας. Επίσης, υποστηρίζει τη δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου με τη δωρεάν πρόσβαση στα ουσιώδη εκπαιδευτικά σεμινάρια χρήσης του RDA διάρκειας 24 εβδομάδων.

Για τη συμμετοχή στα RDA Lab Series, τα οποία ξεκινούν στις 23/02/2021, παρακαλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να συμπληρώσουν τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής εδώ: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JhXzKVH6RkOZbZvfGUQo9t5UKtzjXZVBkn-75uuC4XRUREhDMk1MV1kzUTBRQkFLVkdYUlJMWjhMWi4u

Share