Συμμετοχή του ΣΕΑΒ στην εκδήλωση “Υπηρεσίες για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα”

Συμμετοχή του ΣΕΑΒ στην εκδήλωση “Υπηρεσίες για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα”

Συμμετοχή του ΣΕΑΒ στην εκδήλωση “Υπηρεσίες για την Ανοικτή Επιστήμη στην Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα” που διοργάνωσαν το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,για τη συντονισμένη συμμετοχή και συμβολή των εθνικών φορέων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας στο EOSC.

Share