Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού στο JSTOR

Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού στο JSTOR

Οδηγίες:

  1. Κλικ στο “Login to My Account” από την αρχική σελίδα του JSTOR
  2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή “Find My Institution”
  3. Αναζήτηση για το ίδρυμα σας στο “Search by Institution Name”
  4. Το ίδρυμα θα πρέπει να εμφανίζεται με την επιλογή “Login”
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή “Login” για να ανακατευθύνθείτς στο HEAL-Link Proxy, όπου μπορείτε να επιλέξετε το ίδρυμα σας και να συνδεθείτε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω URL πηγαίνοντας απευθείας στο βήμα 5 των οδηγιών: https://shibbolethsp.jstor.org/Shibboleth.sso/Login?entityID=https://aai.heal-link.gr/proxy/saml2/idp/metadata.php&target=https://shibbolethsp.jstor.org/secure/shib?site=jstor&dest=%2F

Share