Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (shibboleth) στον Taylor & Francis

Πρόσβαση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (shibboleth) στον Taylor & Francis

Σας ενημερώνουμε για την ενεργοποίηση της πρόσβασης μέσω ιδρυματικού λογαριασμού (shibboleth) στον Taylor & Francis.

Οδηγίες:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή “Log in” στην αρχική σελίδα του Taylor & Francis
  2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή “Shibboleth”
  3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή “HEAL-Link”
  4. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το ίδρυμα σας, ακολουθήστε τη διαδικασία login στο ίδρυμά σας και συνδεθείτε.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ακολουθήσετε το παρακάτω URL πηγαίνοντας απευθείας στο βήμα 4 των οδηγιών: https://www.tandfonline.com/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Faai.heal-link.gr%2Fproxy%2Fsaml2%2Fidp%2Fmetadata.php&redirectUri=%2F%3FinstName%3DHEAL-Link

Share