Προσθήκη 218 επιπλέον τίτλων του DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Προσθήκη 218 επιπλέον τίτλων του DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Από σήμερα είναι διαθέσιμοι στους χρήστες του HEAL-Link, 218 νέοι τίτλοι Open Access περιοδικών που διατίθενται από το DOAJ (Directory of Open Access Journals). Οι τίτλοι αυτοί έχουν ευρετηριαστεί και μπορούν να προσπελαστούν και από τη Θεματική Αναζήτηση και από τον Αλφαβητικό κατάλογο.

Share