Προσθήκη επιπλέον νέων τίτλων του DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Προσθήκη επιπλέον νέων τίτλων του DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Από σήμερα είναι διαθέσιμοι στους χρήστες του HEAL-Link 573 τίτλοι Open Access περιοδικών που διατίθενται από το DOAJ (Directory of Open Access Journals). Οι τίτλοι αυτοί έχουν ευρετηριαστεί και μπορούν να προσπελαστούν και από τη Θεματική Αναζήτηση και από τον Αλφαβητικό κατάλογο.

Share