Προς τους υπεύθυνους των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Αριστείας

Προς τους υπεύθυνους των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Αριστείας

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που είναι υπεύθυνοι των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Αριστείας, ότι θα λάβουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΕΔΕΤ που θα τους ζητάει να επιλέξουν από μία λίστα ηλεκτρονικών περιοδικών του HEAL-Link όσα θεωρούν απαραίτητα για την έρευνα της ομάδας τους.

Η ενέργεια αυτή προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να εξασφαλισθούν επιπλέον κονδύλια για την κάλυψη ενός μέρους του προϋπολογισμού των ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link. Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει εγκρίνει το αίτημα του Υπουργείου Παιδείας για χρηματοδότηση από τις δημόσιες επενδύσεις (όπως γινόταν επί 10 συναπτά έτη), αίτημα το οποίο ούτως ή άλλως προορίζεται να καλύψει μόνο το μισό του προϋπολογισμού του HEAL-Link, o κίνδυνος να διακόψουν την πρόσβαση και όσοι εκδότες έδειξαν υπομονή μέχρι τώρα είναι άμεσος.

Απευθύνουμε έκκληση στους υπευθύνους των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων να απαντήσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΔΕΤ και να επιλέξουν όσo δυνατόν περισσότερα ηλεκτρονικά περιοδικά καλύπτουν θέματα του αντικειμένου τους, με την ελπίδα ότι με την βοήθειά τους ίσως καταστεί τελικά δυνατή η χρηματοδότηση μέρους των ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link.

Share