Προγραμματισμένη διακοπή για συντήρηση στις υπηρεσίες του Elsevier

Προγραμματισμένη διακοπή για συντήρηση στις υπηρεσίες του Elsevier

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 1/08/2015 από τη 1π.μ. (ώρα Ελλάδας) και για 4,5 περίπου ώρες πρόκειται να πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή στις παρακάτω υπηρεσίες του Elsevier:

  • ScienceDirect
  • Scopus (συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής Author Feedback Wizard)

Επίσης, για τα Ιδρύματα που έχουν δική τους συνδρομή στις παρακάτω βάσεις, η διακοπή θα επηρεάσει και την πρόσβαση σε αυτές:

  • Engineering Village
  • Mendeley
  • Scival
  • Reaxys
  • Embase
  • Geofacets

Share