Οδηγίες

Το συγκεκριμένο υποπεριβάλλον προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένης λίστας των ηλεκτρονικών περιοδικών της συλλογής. Η δημιουργία λογαριασμού My-HEAL-Link, είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης και δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της πρόσβασης. Για να εγγραφεί στο MyHEAL-Link, ο χρήστης επιλέγει Νέος Χρήστης και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα με τα στοιχεία του. Στο πεδίο e-mail εισάγει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος-μέλους του Συνδέσμου HEAL-Link. Η συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail θα αποτελέσει το αναγνωριστικό του χρήστη (username) κατά την πρόσβαση στο MyHEAL-Link.

Μέσα στο MyHEAL-Link, ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει τα προσωπικά του στοιχεία επιλέγοντας (Προσωπικά Στοιχεία) ή / και να διαμορφώσει το εξατομικευμένο περιβάλλον του επιλέγοντας (Υπηρεσίες / Προφίλ Χρήστη) και επιλέγοντας περιοδικά που τον ενδιαφέρουν είτε μέσω του αλφαβητικού καταλόγου, είτε μέσω των επί μέρους ομαδοποιήσεων (ανά εκδότη, ανά κατηγορία/υποκατηγορία). Ο πρώτος τρόπος είναι προφανής. Ο δρόμος των θεματικών κατηγοριών οδηγεί στην επιλογή θεματικών όρων που τον ενδιαφέρουν και στην εμφάνιση των αντίστοιχων περιοδικών. Από τη λίστα των περιοδικών που εμφανίζεται, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα περιοδικά που επιθυμεί να εμφανίζονται αυτόματα στην αρχική σελίδα του λογαριασμού του. Επιπλέον επιλέγοντας (Υπηρεσίες / Προφίλ Χρήστη) και στη συνέχεια Αυτόματη ειδοποίηση, ο χρήστης δηλώνει την επιθυμία να ειδοποιείται αυτόματα από το σύστημα κάθε φορά που η συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών εμπλουτίζεται με ένα νέο περιοδικό που χαρακτηρίζεται από τους θεματικούς όρους που θα επιλέξει. Αυτόματη ειδοποίηση σημαίνει την εμφάνιση της νέας άφιξης όταν ο χρήστης εισέρχεται στο MyHEAL-Link. Όταν συμβαίνει αυτό, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να δηλώσει ότι το (νέο) περιοδικό δεν τον ενδιαφέρει, είτε να το εισάγει στο προφίλ του.

Προς διευκόλυνση του χρήστη, κάθε φορά που αυτός επιλέγει να ενημερώσει το προφίλ του μέσω των θεματικών κατηγοριών, το σύστημα εμφανίζει με ανάστροφο χρωματισμό (inverse color) τις υποκατηγορίες, τους θεματικούς όρους και τα περιοδικά που έχουν ήδη επιλεγεί και συνεισφέρουν στη τρέχουσα εικόνα του προφίλ του. Με ανάλογο τρόπο, εμφανίζονται και τα ήδη επιλεγμένα γράμματα και τα περιοδικά του υποπεριβάλλοντος του αλφαβητικού καταλόγου.

Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας του και δεν μπορεί να εισέλθει στο MyHEAL-Link, επιλέγει το ‘Υπενθύμιση κωδικού’ και το σύστημα θα του στείλει αυτόματα ένα e-mail με τον κωδικό ασφαλείας του. Το MyHEAL-Link δεν παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού / αλλαγής του κωδικού ασφαλείας από τον ίδιο τον χρήστη.