Οδηγίες για την Υπηρεσία Εξατομίκευσης MyHEAL-Link

Το συγκεκριμένο υποπεριβάλλον προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένης λίστας των ηλεκτρονικών περιοδικών της συλλογής. Η δημιουργία λογαριασμού MyHEAL-Link, είναι μια υπηρεσία εξατομίκευσης και δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της πρόσβασης. Για να εγγραφεί στο MyHEAL-Link, ο χρήστης επιλέγει MyHEAL-Link / Εγγραφή Χρήστη και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα με τα στοιχεία του. Στο πεδίο e-mail εισάγει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδρύματος-μέλους του Συνδέσμου HEAL-Link. Η συγκεκριμένη διεύθυνση e-mail θα αποτελέσει το αναγνωριστικό του χρήστη (username) κατά την πρόσβαση στο MyHEAL-Link.


Μέσα στο MyHEAL-Link, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το εξατομικευμένο περιβάλλον του.

Υπάρχουν δύο επιλογές, είτε επιλέγοντας περιοδικά που τον ενδιαφέρουν μέσω του αλφαβητικού καταλόγου, είτε μέσω των θεμάτων. Ο πρώτος τρόπος είναι προφανής. Στην δεύτερη περίπτωση, επιλέγοντας Ηλεκτρονικές πηγές / Ηλεκτρονικά περιοδικά / ανά θέμα, μπορεί να επιλέξει τα αντίστοιχα περιοδικά, κλικάροντας επάνω στο αντίστοιχο θέμα που τα ομαδοποιεί.

Επιλέγοντας Αυτόματη ειδοποίηση, μέσα από το μενού MyHEAL-Link / Υπηρεσίες MyHEAL-Link ο χρήστης δηλώνει την επιθυμία να ειδοποιείται αυτόματα από το σύστημα κάθε φορά που η συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών εμπλουτίζεται με ένα νέο περιοδικό που χαρακτηρίζεται από το συγκεκριμένο θέμα που θα επιλέξει.

Μέσω της Αυτόματης ειδοποίησης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το περιοδικό και να εμφανίζεται στην αρχική του σελίδα στο MyHEAL-Link.


Προς διευκόλυνση του χρήστη, κάθε φορά που αυτός επιλέγει να ενημερώσει το προφίλ του μέσω των θεμάτων, το σύστημα εμφανίζει με ανάστροφο χρωματισμό (inverse color) τα θέματα  και τα περιοδικά που έχουν ήδη επιλεγεί και συνεισφέρουν στη τρέχουσα εικόνα του προφίλ του.


Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας του και δεν μπορεί να εισέλθει στο MyHEAL-Link, επιλέγει το ‘Ξεχάσατε τον κωδικό σας;‘ μέσα από το μενού MyHEAL-Link / Σύνδεση χρήστη και το σύστημα θα του στείλει αυτόματα ένα e-mail μέσω του οποίου μπορεί να αλλάξει ο κωδικός εισόδου.