Λειτουργία του γραφείου του HEAL-Link

Λειτουργία του γραφείου του HEAL-Link

Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα 28 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου 2014 (ημερομηνίες που είναι κλειστό το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), το γραφείο του HEAL-Link θα είναι κλειστό.

Share