Ηλεκτρονικά βιβλία

Πλήρες κείμενο στα πρακτικά συνεδρίων της Association for Computing Machinery (ACM).

Elsevier Book Series:
πλήρες κείμενο σε 170 περίπου τίτλους σειρών, οι 91 από τους οποίους είναι πλέον διαθέσιμοι μέσω της ιστοσελίδας της Emerald.

Elsevier Handbooks:
πλήρες κείμενο σε 20 περίπου τίτλους
 εγχειριδίων.

Elsevier Reference Works:
πλήρες κείμενο σε 58 τίτλους εγκυκλοπαιδειών.

Referex Engineering:
πλήρες κείμενο σε 400 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών Chemical, Petrochemical and Process Engineering Collection, Mechanical Engineering and Materials Collection, Electronics and Electrical Engineering Collection.

Πλήρες κείμενο σε 140 περίπου τίτλους των συλλογών Emerald Business, Management and Economics και Emerald Social Sciences. Τρεις από τους τίτλους σειρών (Innovation and Leadership in English Language Teaching, Syntax and Semantics, Studies in Writing) έχουν αγοραστεί από τον Brill και είναι πλέον διαθέσιμοι μονάχα μέσω της δικής του πλατφόρμας.

Πλήρες κείμενο στους τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων των συλλογών “Business, Management and Economics” και “Social Sciences” της Emerald.

Πλήρες κείμενο στα πρακτικά συνεδρίων της IEEE.

Πλήρες κείμενο σε 25 ηλεκτρονικά βιβλία της συλλογής Benjamins Translation Library.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 120000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π.

Πλήρες κείμενο σε 500 περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδών και Δικαίου.

Πλήρες κείμενο σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία του Wiley (περισσότεροι από 20000 τίτλοι).


Ανοιχτής πρόσβασης

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 27000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων 373 εκδοτών.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 10000 τίτλους ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων εκδοτών, κυρίως στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 7000 τίτλους ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων καθώς και σε άλλο, υψηλής ποιότητας, ακαδημαϊκό περιεχόμενο.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 2000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων διαφόρων διακεκριμένων πανεπιστημιακών εκδόσεων και ακαδημαϊκών ενώσεων.

Πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 700 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.

Πλήρες κείμενο σε 400 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων του Taylor & Francis.