Εξελίξεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link

Εξελίξεις σχετικά με τις ηλεκτρονικές πηγές του HEAL-Link

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι οικονομικές εκκρεμότητες του HEAL-Link για τα έτη 2013-2014 έχουν τακτοποιηθεί για το σύνολο των εκδοτών. Επίσης μέσα στον Φεβρουάριο θα εξοφληθούν οι εκδότες και για το 2015. Η πρόσβαση έχει αποκατασταθεί στο σύνολο των εκδοτών (με εξαίρεση ACS, APS, IEEE) και κατόπιν αιτήματος του ΣΕΑΒ προς τους εκδότες θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 31 Μαρτίου του 2016, οπότε και αναμένεται να υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων για το 2016.

Σας υπενθυμίζουμε ότι από το 2015 και μετά δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση για τους εκδότες American Chemical Society, American Physical Society και IEEE, οπότε και δεν έχουμε πρόσβαση στους εν λόγω εκδότες. Ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της πρόσβασης και σε αυτούς τους εκδότες (ACS, APS και IEEE).

Share