Ενημέρωση των υπευθύνων των Βιβλιοθηκών που είναι μέλη του HEAL-Link

Ενημέρωση των υπευθύνων των Βιβλιοθηκών που είναι μέλη του HEAL-Link

Προσοχή! Ενημερώθηκαν οι λίστες που αφορούν στις αλλαγές και μετακινήσεις τίτλων μεταξύ των εκδοτών. Ο κατάλογος βρίσκεται στις προστατευμένες σελίδες του δικτυακού τόπου του HEAL-Link.

Share