Ενημέρωση για νέες συμφωνίες που έκανε ο σύνδεσμος HEAL-Link

Ενημέρωση για νέες συμφωνίες που έκανε ο σύνδεσμος HEAL-Link

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) HEAL-Link, μετά από την έκτακτη χρηματοδότηση, που εξασφάλισε από το ΕΠΕΑΕΚ II στην αρχή του καλοκαιριού, προέβη σε αγορά πρόσβασης για όλα τα μέλη του Συνδέσμου στα κατωτέρω:

  • Backfiles Elsevier, Wiley, Springer, IOP, ACS: Μόνιμη πρόσβαση στο πλήρες αρχείο των περιοδικών των εκδοτών αυτών από το πρώτο κιόλας τεύχος, όπου αυτό είναι διαθέσιμο.
  • Scopus: Πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων του Elsevier, με ταυτόχρονη αναζήτηση σε περισσότερους από 14.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο Διαδίκτυο, και δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό αποτελεί συνδρομή της ΚΕΑΒ. Η βάση Scopus περιλαμβάνει επίσης citation indexes, δηλαδή τις αναφορές των άρθρων των επιστημονικών περιοδικών που αποδελτιώνει η βάση σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η πρόσβαση θα διαρκέσει ως το 2007, με δυνατότητα ανανέωσης.

Share