Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδότη De Gruyter

Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδότη De Gruyter

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) στη συλλογή των ηλεκτρονικών περιοδικών του εκδοτικού οίκου De Gruyter για όλα τα μέλη του Συνδέσμου.
Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και ο έλεγχος πρόσβασης, όπως και για τις υπόλοιπες πηγές του Συνδέσμου, γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων, όπως έχουν δηλωθεί από το Ίδρυμα σας.

Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του De Gruyter παρέχει πρόσβαση σε περισσότερους από 400 peer-reviewed τίτλους περιοδικών σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και σε θετικές επιστήμες, μηχανική, τεχνολογία και ιατρική:

Science, Technology, Engineering, Medicine
Social Sciences and Humanities

Ο De Gruyter προσφέρει βασικό περιεχόμενο αναγνωρισμένων επιστημονικών εταιρειών, όπως:

 • International Union of Pure and Applied Chemistry
 • Mineralogical Society of America
 • Society for Biochemistry and Molecular Biology
 • Mineralogical Society of Great Britain and Ireland
 • American Energy Society
 • German Mathematical Society
 • European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
 • European Optical Society
 • International Federation of Library Associations and Institutions
 • Societas Linguistica Europaea

114 περιοδικά του De Gruyter περιλαμβάνονται στα Clarivate Analytics Journal Citation Reports και απέκτησαν Impact Factor το 2019 ενώ 62 περιοδικά βελτίωσαν την κατάταξή τους.

Περιοδικά με εξαιρετικά υψηλή κατάταξη είναι:

 • Theoretical Linguistics: rank 1/187 in Linguistics
 • Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: rank 5/29 in Medical Laboratory Technology
 • Reviews in Mineralogy & Geochemistry: rank 1/30 in Mineralogy and 4/85 in Geochemistry & Geophysics
 • Advances in Nonlinear Analysis: rank 11/324 in Mathematics and 21/260 in Applied Mathematics
 • Holzforschung: rank 4/21 in Materials Science, Paper & Wood and 24/68 in Forestry
 • Fractional Calculus and Applied Analysis: rank 7/324 in Mathematics, 12/260 in Applied Mathematics and 14/106 in Mathematics, Interdisciplinary Applications
 • Journal of Numerical Mathematics: rank 6/324 in Mathematics and 11/260 in Applied Mathematics
 • Nanophotonics: rank 7/97 in Optics, 18/154 in Applied Physics, 22/103 in Nanoscience & Nanotechnology and 44/314 in Materials Science
 • Corpus Linguistics and Linguistic Theory: rank 15/187 in Linguistics
 • Reviews in Chemical Engineering: rank 20/143 in Chemical Engineering

Τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας του εκδοτικού οίκου De Gruyter μπορείτε να βρείτε εδώ.

Share