Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Πηγών

Λοιπές Υπηρεσίες ΣΕΑΒ

Ενιαία μηχανή αναζήτησης

Εθνική και Διεθνής δράση του ΣΕΑΒ στο πεδίο της Ανοιχτής Πρόσβασης: παρακολούθηση, συμμετοχή και συνδιαμόρφωση

Τα Νέα μας

Events

Feb 22 2019
22 Φεβρουαρίου, 2019
  • 12:00PM
  • Larisa, Greece

PALC24

Εκδήλωση θεσμός για την κοινωνία των Βιβλιοθηκών στον Ελλαδικό χώρο είναι το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία για συζητήσεις, ενημερώσεις πάνω στα τελευταία νέα, παρουσιάσεις των τεχνολογικών και λειτουργικών εξελίξεων, επαφές με επιστήμονες που δρουν και κινούνται μέσα στις Βιβλιοθήκες αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες-προμηθευτές, όπως και μια ευκαιρία για εποικοδομητικές διαφωνίες, αλλά και συνεργατικές συμφωνίες…49 Μέλη που περιλαμβάνουν Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά κέντρα....