Αποκατάσταση προβλημάτων πρόσβασης στον Kluwer

Αποκατάσταση προβλημάτων πρόσβασης στον Kluwer

Πληροφορούμε τους χρήστες του HEAL-Link ότι τα προβλήματα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Kluwer έχουν λυθεί. Παρακαλούνται οι χρήστες που θα διαπιστώσουν περαιτέρω προβλήματα με την εν λόγω Υπηρεσία να στείλουν e-mail στη διεύθυνση: heal-l@physics.auth.gr.

Share