Offentlig Förvaltning: Scandinavian Journal of Public Administration

349472