Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

355246