Наукові записки НаУКМА: Філософія та релігієзнавство

355035