Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія: «Право»

354804